I know a secret place, where the rock steeps into sea


What, what was that you tried to say?


Och varje gång du möter min blick blir min värld en aning större

stirrar upp på ett oranget tak. ibland måste de bli så
fina kvällen