man glömmer att nätterna är korta och sömnen den bedrar mig med min hjärtesorg

fina saker att se framemot