Jag söker inte mer din sympati (eller jo, det gör jag visst)

Okej, jag är lite trött på att vänta nu
Skogsmiljö -09